Funky MBTI

Teaching MBTI & Enneagram Through Fictional Characters

Character Tritypes

I don’t want to clutter up individual profiles with tritypes, since I’m still learning about them, but I’ll update this list whenever I think I have a solid grasp of a character’s full type.

Andy Griffith Show

Andy – 9w8 / 962

Barney – 6w7 / 631

Buffy the Vampire Slayer

Angel – 9w8 / 964

Anya – 3w4 / 368

Buffy – 3w2 / 316

Cordelia – 3w2 / 368

Dawn – cp6w7 / 649

Faith – 8w7 / 863

Giles – 6w5 / 613

Riley – cp6w7 / 613

Oz – 9w8 / 952

Tara – 9w1 / 962

Willow – 6w7 / 692

Xander – 6w7 / 639

Cruella

Baroness – 3w4 / 368

Cruella 7w8 / 748

The Devil Wears Prada

Andy – 6w7 / 693

Emily – 3w4 / 316

Miranda – 4w3 / 485

Doctor Who

Ten – 7w8 / 713

Eleven – 7w8 / 739

Twelve – 5w4 / 531

Gilmore Girls

Emily – 1w2 / 136

Lane – 6w7 / 693

Lorelai – 7w6 / 739

Luke – 6w5 / 612

Paris – 8w7 / 836

Richard – 1w9 / 135

Rory – 9w1 / 963

Harry Potter

Harry – 9w8 / 963

Hermione – 6w5 / 613

Ron – 6w7 / 693

The Lord of the Rings

Aragorn – 6w5 / 612

Arwen – 9w1 / 927

Boromir – 2w3 / 279

Elrond – 1w2 / 162

Eowyn – 6w7 / 684

Faramir – 9w1 / 946

Frodo – 9w1 / 963

Gandalf – 6w7 / 612

Legolas – 9w8 / 963

Merry – 7w6 / 793

Pippin – 7w6 / 792

Sam – 6w7 / 629

Saruman – 5w4 / 583

The Originals

Elijah – 1w2 / 126

Hayley – 8w7 / 862

Klaus – 8w7 / 864

Marcel – 3w2 / 317

Rebekah – 2w3 / 268

Sophie – 8w7 / 873

Smallville

Clark – 6w7 / 612

Chloe – 3w2 / 316

Jonathan – 1w2 / 162

Lana – 2w1 / 261

Lex – 3w2 / 385

Lionel – 8w7 / 873

Lois – 8w7 / 873

Martha – 2w3 / 296

Pete – 7w6 / 739

Stranger Things

El – 9w8 / 964

Dr. Brenner – 5w6 / 513

Dustin – 7w6 / 793

Hopper – 8w9 / 852

Jonathan – 9w8 / 946

Joyce – cp6w7 / 682

Lucas – 6w5 / 613

Max – 9w8 / 963 ?

Mike – 6w7 / 621

Nancy – 3w2 / 316

Robin – 7w6 / 793

Will – 9w1 / 962

Titanic

Jack – 7w8 / 729

Rose – 4w3 / 417

Cal – 3w2 / 316

The Tudors

Anne Boleyn – 3w2 / 368

Anne of Cleves – 9w1 / 963

Charles Brandon – 7w8 / 783

Henry VIII – 8w7 / 873

Jane Seymour – 2w1 / 296

Katharine of Aragon – 1w2 / 136

Katherine Howard – 2w3 / 279

Mary Tudor – 6w5 / 614

Thomas More – 1w9 / 164

Wosley – 3w2 / 369

The Vampire Diaries

Bonnie – 1w2 / 162

Elena – 2w1 / 216

Caroline – 3w2 / 316

Damon – 7w8 / 784

Jeremy – 9w8 / 945

Katherine – 8w7 / 863

Matt – 1w2 / 162

Stefan – 1w9 / 164

%d bloggers like this: